Přehled váhy našich AN kůzlat

Rok 2012

narození

30 dnů

Rok 2013

narození

30 dnů

Carmenka

3

9,6

Caramelka

2,85

8,15

Argos

3,4

10,53

Bertik

4,25

9,95

Aldo

3,2

11,4

Bobeš

4,5

11,6
Sámo

3,8

11,75
Tadeáš

5

13,75

Průměr

3,2

10,51


4,08

11,04