SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Okolí Modletic a tipy na výlety

Zajímavá místa v okolí Modletic.

Česká Kanada

je oblast rozprostírající se mezi Novou Bystřicí na západě, Slavonicemi na východě, státní hranicí s Rakouskem na jihu a Landštejnskem na severu. Svůj název tato část krajiny získala pro své specifické přírodní a klimatické podmínky. V zimě je zde opravdu více sněhu chladněji, celkový ráz krajiny a vegetace jsou téměř horské.K názvu Kanada přispěl i fakt, že se jedná o nenarušenou a divokou krajinu bez rušivých zásahů civilizace.Můžete zde jezdit na kole , chodit na procházky, sbírat houby, je tu hodně památek a pořád se něco zajímavého děje.

I nevlídné předjaří je v České Kanadě krásné. Romantický rybníček za Matějovcem.


Jarní pohled na Staré Hobzí a Veselíčko


Kanaďané jedou po České Kanadě


Takový krásný rybníček je na druhé straně od naší řeky.


V srpnu už lemují cesty červené jeřabiny a sklizená pole.


První chladné dny zahalují místní rybníky do šály z mlhy Klášter


 

Slavonice
jenom 8 km od nás je malé, půvabné renezanční městečko Slavonice.Až se vynadíváte na krásné fasády domů, můžete nahlédnout dovnitř mazhausů či do musea na místnosti ozdobené krásnou sklípkovou klenbou, sgrafity a na fresky namalované býčí krví. Určitě vylezte na věž, jednu z nejvyšších v okolí. Za svou námahu budete bohatě odměněni. Při stoupání uvidíte krásné zvony  a při pohledu na město z výšky budete mít pocit, že jste v jiném století. Jako nejlepší zážitek hodnotí naši hosté návštěvu slavonického podzemí. S  holinkami, oblečením a baterkou prolezte středověkou kanalizací / vchod v infocentru / z jedné strany náměstí na druhou . Pokud budete unaveni vyberte si jednu z mnohých dílen, kde si můžete namalovat keramiku, nejlépe asi tu původní v Maříži.

Krásné renezanční štíty zdobí malé městečko přímo na hranici Slavonice


Velmi originální keramika, kterou si zde můžete sami ozdobit.


 

Telč

za půl hodinky hravě projedete 25 kilometrů, které nás dělí od klenotu Moravské Sibiře, jak je někdy nazývána Telč. Patří společně s Prahou a Českým Krumlovem k městům, které je u nás první i pod ochranou Unesca a to velmi jistě právem. Krásné náměstí s fasádami domů různých stylů a barev,které připomínají kulisy či vánoční perníčky. Zámek ,který skrývá poklady renezance. Krásné parky na břehu rybníků, galerie a veliké množství zajímavých kulturních akcí je jistě důvodem k návštěvě tohoto města po celý rok.

Panorama Telče v zimě.


Náměstí v Telči připomíná divadelní kulisy nebo malované perníčky


Jindřichův Hradec

44 km od našeho domu tajemnými silničkami přes lesy České Kanady najdete historické město Jindřichův Hradec. Třetí největší hrad a zámek v Čechách obklopený vodou rybníku Vajgar má mnoho prohlídkových tras, v létě i večerní,kde můžete potkat bílou dámu a ochutnat sladkou kaši. V muzeu je vidět největší pohyblivý betlém  u nás, začíná zde romantická trasa úzkokolejky o víkendech taženou i parní lokomotivou, můžete absolvovat vyhlídkový let z blízkého letiště . Na místní čerpací stanici  si můžete natankovat i rum z místní továrničky, takže  výlet na celý den se určitě podaří.

Třetí největší hrad a zámek v Čechách v Jindřichově Hradci


Krásná renezanční kašna, která při noční prohlídkách hraje a vypráví


Karmelitánský klášter v Kostelním Vydří

Poutním místem se stává do konce 17. století. Není to náhodou, ať se rozjedete na jakoukoliv stranu klášter je stále vidět. To usnadňovalo poutníků velmi cestu.. Roku 1709 vystavěna na místě Božích muk kaple. Roku 1737 vystavěna větší barokní kaple podle návrhu Franze  Cameliho. Vletech 1746 – 1752 byla ke kostelu přistavěna velká rezidence . Roku 1754 byla kaple rozšířen o dřevěnou loď, která byla o 35 let později vyzděna. Karmelitánským klášterem se stal  v roce 1908. Pro návštěvníky je v areálu kláštera připraven milý obchůdek s knihami, dárkovými předměty nejen pro věřící. Poutě jsou zde populární dodnes.

Areál kláštera s kostelem.


Z kláštera v Kostelním Vydří se nabízejí překrásné výhledy na všechny strany.


Mohutný kmen staré lípy stráží vchod do kláštera.


Hrad Hardegg

Úzké kotlině mocně vévodí hrad Hardegg. Na základě archeologických výzkumů bylo prokázáno, že byla hradní vyvýšenina osídlena již od 10. století. První písemný záznam s názvem hradu se objevil poprvé kolem roku 1145 spolu se zmínkou o jistém Ottu von Hardegg. Hrad byl postaven během první poloviny 12. století v rámci zakládání řetězce hraničních opevnění.
Roku 1731 odkoupil hrabství rod pánů Khevenhüller. Dnes se hrad nachází ve vlastnictví hraběte Gotthard Pilati von Thassul zu Daxberg, vnuka posledního knížete Antona Sigmunda Khevenhüller-Metsch. Zchátralost hradu, zemětřesení a katastrofální požár obce v roce 1764 pohnul tehdejší majitele hradu ke svolení hrad zbourat a stavební materiál použít při obnově města. Ke konci 19. století byla za knížete Johanna Karla Khevenhüller-Metsch jižní a východní část hradního komplexu rekonstruována. Kolekce zbraní a upomínkové sbírky na císaře Maxmiliána Mexického, jehož průvodcem byl právě kníže Johann Karl, padly bohužel za oběť prvním poválečným událostem roku 1945. Dnes lze na hradě spatřit pouze malou vzpomínkovou výstavu o Maxmiliánu Mexickém. Třebaže expozice na hradu není příliž rozsáhlá, můžeme Vám návštěvu vřele doporučit. Na pokladně se s Vámi budou snažit domluvit česky, výhled z hradní věže  potom nabízí překrásný pohled na nejmenší rakouské město a do přírodního parku  Podyjí. Most přes řeku je i hraničním přechodem pro pěší a cyklisty.
Otevírací doba: 1. duben – 15. listopad 9:00 – 17:00 hod. (červenec a srpen do 18:00 hod.),
Informace: 02949/8225 nebo 02916/400, office@burghardegg.at
www.burghardegg.at

Hrad Hardegg v Podyjí stráží hranici.


Benediktinský klášter Altenburg

Benediktinský klášter Altenburg, založený roku 1144, leží 5 km jihozápadně od města Horn. Město Horn bývalo v 16. století majetkem roku Puchheimerů a důležitým protestantským centrem. Vojáci tzv. Hornského spolku, šířícího novou víru, vydrancovali roku 1619 rovněž klášter Altenburg.V roce 1650 proto byla zahájena rozsáhlá a ještě po většinu 18. století pokračující barokní přestavba, na níž se podílel také Josef Munggenast. Jeho dílem je především klášterní kostel sv. Lamberta. Uvnitř mohou návštěvníci shlédnout fresky P. Trogera stejně jako v klášterní knihovně. Kryptu vyzdobili freskami znázorňujícími tanec smrti Trogerovi žáci. Nechte se okouzlit zahradou náboženství v klášteře Altenburg. Zahrada náboženství, jak název napovídá, je složena z částí věnovaným buddhismu, islámu, křesťanství a dalším hlavním náboženským směrům. Velmi krásné místo, kde se můžete pokochat uměním, projít v krásných zahradách, degustovat víno i ochutnat nějakou dobrotu z Dolnorakouské kuchyně.

Klášter Altenburg
Abt Placidus Much-Straße 1, 3591 Altenburg
Tel.: +43 (2982) 3451
Web: http://www.stift-altenburg.at

Příchod od parkoviště


Barokní perla klášter v Altenburgu


Fresky a varhany v kostele


Květinové zátiší u klášterní restaurace


Dačice

městečko první kostky cukru na světě, je malé a na první pohled ospalé.Nenechte se však mýlit. I zde je mnoho zajímavého k vidění.

Původně renesanční zámek vystavěný okolo roku 1591, byl několikrát přestavěn, naposledy do empírové podoby kolem roku 1816.

Z jižní strany je zámek obklopen zámeckým parkem. Původní francouzská zahrada byla v roce 1818

rozšířena do dnešní podoby a upravena jako anglický park. Součástí zámku je i městské muzeum a galerie. Dominaty města tvoří

Kostel sv. Vavřince  na straně jedné a  a Františkánský klášter s kostelem sv. Antonína Paduánského na straně druhé. Ve městě je mnoho míst,

kde dobře a velmi levně najíte.

Náměstí s kostelem sv. Vavřince


Třeboń

 Komentáře nejsou povoleny

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa